Zakład Optyczny s.c A.A Gierczak B.M Gierczak – Dr Andrzej Gierczak