Pod koniec każdego roku, w gronie najlepszych specjalistów, dokonujemy oceny rynku soczewek kontaktowych w naszym kraju. By ta ocena była kompleksowa korzystamy z opinii wybitnych ekspertów z wielu dziedzin. Okuliści, optometryści, optycy, właściciele praktyk przekazują nam swoje opinie, a ich suma składa się na złożony obraz polskiej kontaktologii. Jak każda dziedzina ma ona swoje jasne i szare strony, ale my chcemy wyróżniać najlepszych- liderów rynku, liderów kontaktologii.