Zasady e-sprzedaży soczewek kontaktowych

 12bez-tytulu

Soczewki kontaktowe to bezpieczny i skuteczny sposób korekcji wad wzroku, który ma pozytywny wpływ na życie milionów ludzi. Stały rozwój technologiczny przynosi użytkownikom soczewek coraz więcej korzyści.

Ponieważ znaczny odsetek osób korzystających z tej metody kupuje soczewki online, dla ochrony zdrowia oczu i promowania właściwych postaw pacjentów kontaktologicznych , konieczne jest przyjęcie zasad dotyczących sprzedaży soczewek tą drogą.

Zasady e-sprzedaży opierają się na opiniach specjalistów ze stowarzyszeń związanych z tym segmentem rynku ochrony zdrowia tj. PTO, PTOO oraz PSSK , uwzględniają obowiązujące w czasie doboru i stosowania soczewek kontaktowych procedury , a także wyniki badań dotyczących zagrożeń wynikających ze sprzedaży soczewek tą drogą.

Przestrzeganie zasad sprzedaży przez podmioty działające w rynku online zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i może pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój tej metody.

Zasady e-sprzedaży

Sprzedawcy Internetowi powinni:

1. Informować swoich klientów o tym, jak właściwie i bezpiecznie należy korzystać z soczewek kontaktowych, a szczególnie zachęcać do postępowania zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. Powinni podkreślać konieczność stałego kontaktu ze Specjalistą, wagę systematycznych badań kontrolnych po doborze soczewek oraz znaczenie właściwego postępowania, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy.

2. Przestrzegać zasad i przepisów dotyczących sprzedaży soczewek oraz praw konsumenckich, które obowiązują w krajach do których dociera oferta sprzedaży.

3. Zapewnić, by sprzedawane soczewki były oryginalne i nie oferować wyrobów wątpliwych, np. o niepewnym pochodzeniu.

4. Zapewnić swoim klientom skuteczną drogę reklamacji oferowanych wyrobów i serwisu związanego z ich sprzedażą, a także informować o tym co nabywcy mogą zrobić, gdy nie satysfakcjonują ich oferowane przez sprzedawcę rozwiązania reklamacyjne.

5. Mogą sprzedawać soczewki online (lub przez telefon) tylko wtedy gdy klient:

a) ma ukończone 16 lat,

b) kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu (i istnieją obiektywne przyczyny dla których tak postępuje) to sprzedawca powinien upewnić się, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,

c) przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,

d) przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek i e-sprzedawcę, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,

e) zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,

f) zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,

g) zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

6. Mogą sprzedawać tylko te soczewki, które zamawia klient ( uwzględniając kryteria

punktu 5 ). W przypadku, gdy w ofercie brak takich soczewek e-sprzedawca powinien skierować klienta do Specjalisty po poradę, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

a) producent zamawianych soczewek dopuszcza możliwość zastosowania soczewek alternatywnych bez konieczności konsultacji przez Specjalistę,

b) gdy zamawiane soczewki to marka prywatna, ale e-sprzedawca zapewnia te same soczewki w marce producenta,

c) gdy zamawiane soczewki to marka producenta, ale e-sprzedawca zapewnia te same soczewki w marce prywatnej,

d) gdy zamówienie dotyczy wersji kolorowej soczewek, które wcześniej zostały dopasowane przez Specjalistę (kolorowa soczewka musi pochodzić od producenta bezbarwnej wersji lub producent dopuszcza alternatywną soczewkę kolorowa zgodnie z punktem 6a).

7. Sprzedaż nowego lub alternatywnego typu soczewek musi być poprzedzona wizytą u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać (z wyjątkiem sytuacji z punktu 6a).

Dobre obyczaje e-sprzedaży uwzględniają aktualna wiedzę i wspólne stanowisko trzech organizacji: PTO, PTOO, PSSK na dzień 20.06.2016 r.