Zaćma pod lupą badaczy

Nad nowatorskim opisem zmętnień w oku pracują naukowcy z Torunia we współpracy z laboratorium w Murcji (Hiszpania). Badacze analizują optykę tkanek starzejącego się oka, w tym zjawisko rozproszenia światła wewnątrz narządu wzroku. To pozwoli opracować urządzenia okulistyczne do wczesnego wykrywania zaćmy.

Ludzkie oko nie jest idealnym układem optycznym. Obraz na siatkówce bywa zaburzony i zniekształcony, nieostry. Widzimy gorzej, ponieważ światło rozprasza się podczas rozchodzenia się wewnątrz oka. Struktury oka są przeźroczyste, ale wraz z wiekiem światło coraz silniej rozprasza się, co nazywane jest zmętnieniem. Kiedy soczewka krystaliczna w oku staje się coraz bardziej nieprzezroczysta, pojawia się zaćma – schorzenie, które w zaawansowanych stanach prowadzi do całkowitej ślepoty.

Zaćma dotyka ponad połowę osób powyżej 75 roku życia. Lekarze diagnozują to schorzenie w sposób subiektywny, dzięki analizie obrazu otrzymanego za pomocą lampy szczelinowej. Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracują nad obiektywnym pomiarem wewnątrzgałkowego rozpraszania światła. Gdyby udało się efektywnie określać stopień zmętnienia soczewki, lekarze wcześniej potrafiliby wykrywać zaćmę. Mieliby też ułatwione zadanie w przypadku operacyjnego wszczepienia implantu soczewkowego.

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zamierza sprawdzić, czy trójwymiarowe obrazowanie światła rozproszonego wstecznie w oku pozwala obiektywnie, ilościowo określić zmętnienie elementów strukturalnych oka. Naukowiec przeprowadzi badania z udziałem pacjentów, u których rozwinęła się zaćma związana z wiekiem. Fizyk zbada rozproszenie światła wewnątrz gałki ocznej przy pomocy tomografii. Wykorzysta do tego specjalny typ soczewki przestrajalnej. Eksperymenty mają pomóc zrozumieć zależności wpływające na jakość widzenia. Analiza obejmie przekrojowe obrazy gałki ocznej. Naukowcy spróbują ilościowo określić rozproszenie wsteczne w różnych elementach składowych narządu wzroku.

Projekt pt. “Ocena nowych metod diagnostycznych do wczesnego wykrywania nieprzeźroczystości w przypadku zaćmy” będzie prowadzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z prof. Pablo Artalem z Laboratorium Optyki Uniwersytetu w Murcji. Badania uzyskały finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/