Soczewki kontaktowe na migrenę

Zwykle soczewki kolorowe kojarzą się z zastosowaniem kosmetycznym. Za ich pomocą zmieniamy kolor oczu, by uatrakcyjnić swój wygląd czy wywrzeć niesamowite wrażenie. Zdecydowanie rzadziej myślimy o soczewkach barwionych jako o metodzie leczniczej.

Już w XIX i XX wieku badano wpływ światła o różnym kolorze na nasz organizm. Próbowano w ten sposób poprawić kondycję fizyczną i psychiczną leczonych pacjentów. Dzisiaj za pomocą barwionych soczewek (kontaktowych, okularowych) możemy poprawić stan zdrowia w przypadku wielu zaburzeń naszego organizmu. Mają lecznicze zastosowanie w wielu stanach takich jak: światłowstręt, dystrofie siatkówki, oscylopsja, dysleksja czy migrena.

Zabarwione na czerwono soczewki kontaktowe mogą skutecznie zapobiegać lub przerywać napady migreny. Założone na oczy filtrują światło i zmniejszają nadmierną stymulacje leżących w siatkówce fotoreceptorów, zmniejszając w ten sposób patologiczne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego prowadzące do napadów migreny.

Dr Richart Garrison ze szpitala z San Jacinto Methodist w Texasie zastosował u 33 migrenowych pacjentów z objawami światłowstrętu soczewki kontaktowe barwione na czerwono i uzyskał natychmiastowe ustąpienie bólów głowy w 31 przypadkach.

Soczewki kontaktowe barwione na czerwono mogą stanowić dla wielu pacjentów cierpiących na migrenę skuteczną metodę hamujacą lub zmniejszającą częstość występowania napadów i być bardziej skuteczne od terapii farmakologicznej.