Siatkówka z komórek macierzystych?

Zespół badawczy RIKEN opracował metodę, dzięki której z embrionalnych komórek macierzystych możemy wyhodować różne typy soczewek spotykanych w siatkówce ludzkiego oka. Przybliża to świat nauki do momentu, kiedy możliwe będzie odtworzenie najbardziej skomplikowanej struktury oka, jaką jest siatkówka i naprawa jej uszkodzeń dzięki tkance wyhodowanej w laboratorium.

Joshiki Sasai, Mototsugu Eiraku i współpracownicy z RIKEN Center for Developmental Biology udowodnili, że z embrionalnych komórek macierzystych można uzyskać niedojrzałe komórki, z których dalej będą się formowały elementy występujące w siatkówce ludzkiego oka. Po kilku tygodniach hodowli komórki te zaczynają się różnicować i organizują się w tkankę siatkówki.

Zespół RIKEN współpracując z Sumitomo Chemical Company udoskonalił technikę hodowli komórek macierzystych dzięki zastosowaniu proteiny BMP4. Dzięki temu hodowla może być wygodniejsza w zastosowaniach klinicznych.

Badaczom udalo się również wytworzyć część rzęskową siatkówki, która stanowi granicę pomiędzy częścią światłoczułą a barwnikową tej tkanki. Taki poziom organizacji komórek zbliża naukowców do osiągnięcia celu jakim jest samoodtworzenie siatkówki z embrionalnych komórek macierzystych.

Metoda opracowana przez Eiraku i współpracowników, już w niedługim czasie, może posłużyć do hodowli komórek, które wszczepione do ludzkiego oka potrafią odbudować uszkodzoną siakówkę przez procesy takie jak zwyrodnienie plamki czy zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, które prowadzą do ślepoty.

Źródło: http://www.nature.com/ncomms/2015/150219/ncomms7286/full/ncomms7286.html