Aberracja to nie brzmi dobrze

Aberracja (łac. ab – od i errare – błądzić, także aberratio – zabłąkanie się, zbłądzenie) to odchylenie, zboczenie, np. od normalnego stanu…. To dość częste zjawisko w biologii, a organizm człowieka nie jest tu wyjątkiem. W przeciwieństwie do innych, aberracje układu optycznego oka dotyczą większości z nas.

Idealny układ optyczny to taki, w którym wszystkie jego składowe znajdują się w jednej osi optycznej, a całość jest wolna od aberracji. Ludzkie oko nie jest zbudowane tak precyzyjnie i występują w nim liczne odchylenia od ideału. Podzielić je można na aberracje chromatyczne i monochromatyczne. Aberracja chromatyczna związana jest z naturą światła, które składa się z fal o różnej długości, a te zachowują się różnie w trakcie przechodzenia przez układy optyczne. Spośród aberracji monochromatycznych (abberacja sferyczna, koma, astygmatyzm wiązki skośnej, krzywizna pola, dystorsja) najważniejsza, dla jakości widzenia oka, jest aberracja sferyczna.
Niezdolność do skupiania promieni światła przechodzących przez część środkową i obwodową układu optycznego oka w jednym punkcie to aberracja sferyczna. Powstający na siatkówce obraz jest niewyraźny ponieważ promienie światła z obwodu skupiane są przed siatkówką.

Aberracja 2

Aberracja sferyczna ma mniejszy lub większy wpływ na jakość widzenia każdego z nas, a jej skutki są bardziej uciążliwe w warunkach słabego oświetlenia. W takich warunkach powstaje mniej wyraźny obraz, pojawiają się zjawisko olśnienia i efekt halo. Przy gorszym oświetleniu dochodzi do poszerzania źrenicy, a to zwiększa ilość promieni pozaosiowych wchodzących do oka i to one nasilają te zaburzenia.

SAM_0263 (2)         SAM_0263

Soczewki kontaktowe stają się elementem układu optycznego oka i mają wpływ na występujące w oku aberracje. Badanie przeprowadzone w 2009 roku przez firmę Bausch & Lomb, w którym wzięło udział 3800 osób w wieku od 15 do 65 lat, wykazało, że wśród użytkowników soczewek kontaktowych 39 % badanych skarżyło się na występowanie efektu halo, a blisko połowa na występowanie olśnienia. Wiele firm produkuje soczewki o konstrukcjach asferycznych, które ograniczają intensywność tych negatywnych zjawisk.  Jednym z pionierów na tym polu jest firma Bausch & Lomb, która wprowadziło do użytku soczewki z optyką asferyczną wyposażone w system High DefinitionsTM .

Biotrue ONEday to jedna z tych soczewek. http://lider2/produkty/biotrue-one-day/

Gorsza jakość widzenia do dali, szczególnie po zmroku, nie musi się wiązać ze zmianą mocy stosowanych soczewek. Pozostając przy stosowanej sile korekcji można zastosować nowsze soczewki o konstrukcjach asferycznych, z systemem redukcji aberracji sferycznej układu optycznego oka, i uzyskać znaczną poprawę jakości widzenia. Takie nowoczesne soczewki powinny być dostępne w większości praktyk kontaktologicznych. Warto o nie zapytać swojego specjalistę.