Zakład Oftalmiczny Ryszard Ścibior
ul. Żelazna 81
Warszawa
tel. 22 624-01-02