Tomasz Witkowski
ul. Próchnika 1
Łódź
tel. 42 633-58-98