Świdnickie Centrum Optyczne
ul. Daleka 11
Świdnica
tel. 74 852-05-41
Strona www