Sfera Optyk
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12
Józefów
tel. 22 425-06-04