Optyk Kierszniowski
ul. Szosa Kisielińska 22
Zielona Góra
tel. 68 322-96-84
Strona www