Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Dr Urszula Oszczyk
ul. Wierzyńskiego 7
Szczecin
tel. 91 464-04-53