Centrum Optyki Zeiss
ul. Sienkiewicza 4
Łódź
tel. 42 630-66-25
Strona www