Soczewki kontaktowe miękkie
FU01PL30-1
fusion 1day presbyo
Producent:Safilens

fusion 1day presbyo, wykorzystuje innowacyjną konstrukcję afokalną, opatentowaną przez firmę Safilens. Konstrukcja afokalna jest prawdziwie przełomowym podejściem do korekcji prezbiopii soczewkami kontaktowymi. Soczewka afokalna nie jest ani wieloogniskowa ani progresywna. W jej części centralnej znajduje się mały, hiper-refrakcyjny obszar, którego zadaniem jest wykluczenie promieni przyosiowych z tworzenia obrazu przedmiotów na siatkówce.

Badaniem tej nowej koncepcji firma Safilens zajmowała się przez ostatnie 3 lata. Dalsze badania prowadzone są w kooperacji ze środowiskiem akademickim.

Soczewka o konstrukcji afokalnej zwiększa głębię ostrości a w konsekwencji zakres akomodacji. W przeciwieństwie do soczewek wieloogniskowych nie występuje tu proces rozwoju mechanizmu adaptacji oczno-mózgowej. Rezultat akceptacji widzenia przy korekcji soczewką afokalną jest znany natychmiast.

Kolejnym czynnikiem różnicującym soczewki o konstrukcji afokalnej od soczewek wieloogniskowych jest fakt, że ponad 90% promieni świetlnych jest wykorzystywanych do stworzenia obrazów przedmiotów na siatkówce. Dzięki temu otrzymujemy możliwość dobrego widzenia w każdych warunkach oświetlenia.

Dla zapewnienia komfortu, soczewki fusion 1day presbyo korzystają z technologii fusion (fusionechnology™) tj. synergistycznych właściwości kopolimeru kwasu hialuronowego oraz polisacharydu TSP®-dwa naturalne czynniki umieszczone są wewnątrz soczewki a następnie stopniowo uwalniane do filmu łzowego, dla jego stabilizacji.

Podsumowując, soczewka fusion 1day presbyo, o konstrukcji afokalnej oferuje dobre widzenie bez kompromisów.

W tej kategorii: